فیزیک اتمی و مولکولی (QJPMA) - مقالات آماده انتشار