بررسی دینامیک مغناطش در بافت های مختلف بدن بر اساس تغییرات زمان واهلش

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

در سال های اخیر تصویربرداری رزونانس مغناطیسی یکی از مهمترین روش های تصویربرداری پزشکی محسوب
می شود. اندازه­گیری تغییرات زمان واهلش اطلاعات مهمی درباره وضعیت حرکتی و شیمیایی بافت های بدن، ارائه می دهد. هدف از این پژوهش،  بررسی دینامیک مغناطش در بافت های مختلف بدن بر اساس تغییرات زمان واهلش است. نتایج نشان می دهند که می توان با دنبال کردن مسیر انتهای بردار مغناطش،  به ازای شرایط اولیه مشخص و زمان واهلش معلوم ، به دینامیک مغناطش سیستم مورد نظر پی برد. به طور کلی با استفاده از مدل های تئوری آنچه در این پژوهش ارائه شده است می­توانیم درحین آزمایش­های تصویربرداری رزوناس مغناطیسی، رخدادهای مغناطیسی را بهتر درک و حتی پیش بینی کنیم.

کلیدواژه‌ها