آپودیزه کردن گشودگی در میکروسکوپی به روش تمام‌نگاری دیجیتال

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

در این مقاله روشی برای طراحی گشودگی­ آپودیزه شده ارائه شده که در آن نیمرخ تراگسیل با درون یابی منحنی درجه سوم تعریف می شود. این روش در میکروسکوپی به روش تمام­نگاری دیجیتال به کار گرفته شده تا گشودگی تمام­نگاشت­ ضبط شده توسط دوربین CCD را به صورت عددی آپودیزه کند. تراگسیل گشودگی آپودیزه شده به طور کلی توسط چهار پارامتر تعریف می شود و طوری تنظیم می­شوند که نوسان­های شدت ایجاد شده در اثر بازسازی عددی تمام­نگاشت به حداقل برسد و در عین حال پهنای ناحیه پالایش شده حداکثر باشد.

کلیدواژه‌ها