تاثیر پارامترهای تابش در میکروماشینکاری PMMA با لیزر Nd:YAG

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

در این مقاله کندگی لیزری مستقیم برای ایجاد میکروکانال­های با قطر چند صد میکرون برروی پلیمر PMMA با استفاده از هارمونیک دوم لیزر نانوثانیه Nd:YAG (nm532= λ)، استفاده شده است. اثر شاریدگی، تعداد پالس، نرخ تکرار و نیز نسبت ابعادی مورد بررسی قرار گرفته است. بیشینه نسبت ابعادی به‌دست آمده برای سوراخ‌های ایجاد شده برابر 29 بوده است.
 

کلیدواژه‌ها