طراحی و برپایی آزمایشگاهی لیزر پیکوثانیه نئودیمیوم یاگ دمش دیودی با SESAM (محمدجواد عشقی ، عباس مجدآبادی، عطااله کوهیان)

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

در این پژوهش یک لیزر نئودیمیوم یاگ که بوسیله ی آینه ی جاذب اشباع پذیر نیمه رسانا قفل مد شده، طراحی و ساخته شده است. پایداری تشدیدگر در سرتاسر توان دمشی مورد تحلیل قرار گرفته است. همچنین هم پوشانی بین پرتو دمش و مد اصلی لیزر و نیز اندازه لکه های قابل قبول بر روی آینه ی جاذب در نرم افزار MATLAB  شبیه سازی شده است. با بکارگیری آرایش Z شکل برای تشدیدگر و نیز انتخاب مناسب طول بازوهای تشدیدگر، شرایط قفل شدگی مد پیوسته ایجاد می شود و در نهایت تپ های 40 پیکوثانیه ای و با نرخ تکرار 112 مگاهرتز تولید شده­اند. لیزر دارای خروجی پایدار و بدون تپ­های مدوله کننده­ی Q کلید زنی می باشد.

کلیدواژه‌ها