مطالعه تاثیر ویژگی های هدف بر افزایش تولید پرتو ایکس با استفاده از الکترون‌های حاصل از شتابدهنده لیزر-پلاسمایی به روش شبیه سازی ( لیدا نیک زاد ، علیرضا احتصامی سرابی)

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

از طریق بمباران هدف با الکترون­های پرانرژی تولید شده توسط شتابدهنده­های لیزر-پلاسمائی، فوتون های ایکس تولید می­شوند. در اینجا برهمکنش یک باریکه الکترونی با توزیع شبه­تک­انرژی 40 مگا الکترون ولت با چندین هدف­ جامد تیغه­ای شکل بررسی می­شود. برای شبیه­سازی تولید فوتون های ایکس از کد MCNP استفاده می شود. تاثیر پارامترهای ماده برای دستیابی به بیشترین جریان خروجی مورد ارزیابی قرار می گیرد. مشاهده می شود با افزایش چگالی و عدد اتمی و کاهش ضریب تضعیف ماده هدف، بازدهی تولید اشعه ایکس افزایش می یابد.