فرآوری نانوذرات کربنی به روش کندگی لیزری در محیط خلاء (فاطمه کاظمی‎زاده ، رسول ملک‎فر ، پرویز پروین و صمد مومن بالله)

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

نانوذرات کربنی با ساختار بلوری به روش کندگی لیزری یک هدف گرافیتی با لیزر پالسی پرتوان Nd-YAG در مد اصلی، در محیط خلاء و تحت شارش آهسته گاز آرگون فرآوری شد. نتایج تصویرگیری میکروسکوپ الکترونی (FESEM) ساختار نانوذرات کربنی را نشان می‎دهد. تست‎های طیف سنجی پس پراکندگی رامان و پراش پرتو ایکس (XRD) تشکیل نانوذرات کربنی با ساختار بلوری را تایید می‎کنند. تست فوتولومینسانس (PL) و طیف سنجی جذبی UV/VIS نشان می‎دهند که این ذرات خواص اپتیکی منحصربه‎فرد و تابش در ناحیه مرئی دارند. همچنین بر روی نانوذرات کربنی فرآوری شده عملیات اصلاح سطح انجام شد. اصلاح سطحی به کمک اسید نیتریک و پلی‎اتیلن گلیکول آمین‎دار شده (PEG1000N) انجام شد. تصاویر میکروسکوپ الکترون عبوری (TEM) نانوذرات کربنی فرآوری شده ساختار بهم پیوسته‎ای را نشان می‎دهد. درصورتیکه نانوذرات کربنی بعد از عملیات اصلاح سطحی کاملاً مجزا از یکدیگر هستند. این مسأله حاکی از آن است که فرآیند اصلاح سطحی باعث جدا شدن ذرات شده و محصورشدگی کوانتومی ذرات را افزایش می‎دهد. علاوه بر آن نتایج تست PL بعد از اصلاح سطح نانوذرات کربنی نشان می‎دهد که این کار در نهایت موجب ارتقاء طیف فوتولومینسانس می‎شود که به دلیل قرار داشتن پیک فوتولومینسانس نانوذرات کربنی در ناحیه مرئی و کاربردهای زیاد آن حائز اهمیت می‎باشد.

کلیدواژه‌ها