تولید باریکه‌های غیر پراشی در پیکربندی لیزر دیسک نازک (اردوان آل ناصر* ، رضا آقبلاغی )

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

در این مقاله به نحوه تولید باریکه­های بسل-گاوس قطبیده شعاعی در ساختار لیزر­های دیسک نازک پرداخته شده است. در این تحقیق، معادله خودسازگار فرنل-هویگنس بمنظور دستیابی به اولین ویژه مدها و ویژه بردارها، با در نظر گرفتن روزنه محدود آینه­ها، حل شده است. مهمترین المان­هایی که در این تحقیق به آنها توجه شده است عبارتند از: پروفایل عبوری اندازه و فاز مد بسل اصلی در صفخه اکسیکون و صفحه خروجی، طول کاواک و زاویه تابش باریکه.در این تحقیق از رزوناتور­های ناپایدار استفاده شده است که نسبت به ساختارهای پایا، مدولاسیون دامنه یک شکل تری را نمایش می دهند  که باعث می شود پروفایل میدان خروجی شباهت بیشتری به باریکه­های بسل ایده­آل داشته باشد

کلیدواژه‌ها