اثرگرمایی برهم کنش لیزرالکساندریت بر بافت پوست (امیر کرود1، سید جلیل الدین فاطمی1 و علیرضا آقا جمالی2)

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده


 
در این مقاله، با حل معادله گرما، میزان جذب نور لیزر در دولایه اول بافت پوست به صورت تحلیلی بررسی می­شود. سپس با رسم نمودار دما برحسب ضخامت، لیزر الکساندریت برای پرتودهی بافت تعیین می­گردد. کاربرد لیزر در پزشکی به سرعت در حال پیشرفت بوده و لیزر می­تواند به عنوان یک چاقوی بسیار خوب جراحی عمل کند و بر خلاف تیغ جراحی معمولی اجازه دهد نور به درون سلول­ها، بدون ایجاد خللی درسطح خارجی بافت نفوذ نماید. در برهم کنش لیزرالکساندریت با بافت، خواص اپتیکی لیزر ومشخصه­های فیزیکی بافت نقش مهمی را ایفا می­کند. انواع متنوعی از لیزر با طول موج و مد های متفاوت برای پوست استفاده می­شود از جمله لیزر الکساندریت  که از جنبه­های کاربردی منابع نور لیزری در درمان برخی از بیماری­ها محسوب می­شود.

کلیدواژه‌ها