سیستم کنترل دمای فلزات با استفاده از جابجایی بازتاب نور لیزر (مریم ذوقی)

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

در این مقاله با استفاده از تلفیق مدل درود و ضرائب فرنل به بررسی اثر دما در جابجایی بازتاب نور لیزر با قطبش خطی دلخواه از سطح یک فلز پرداخته و ایده‌ای ساده برای پایش دمای فلزات با استفاده از لیزر ارائه می‌کنیم. با محاسبه جابجایی‌های گوس-هانخن (GH) و ایمبرت-فدوروف (IF) نشان داده می‌شود که پرتو نور بسته به حالت قطبش آن می‌تواند در هر دو جابجایی مکانی و زاویه‌ای نقش داشته باشد. بر طبق تحلیل نظری، تابش موج TM با زاویه 89 درجه بر سطح طلا بیشترین حساسیت جابجایی نسبت به تغییرات دما را داشته و با گرم شدن فلز به طور خطی کاهش می‌یابد. تغییرات جابجایی GH در حدود  pm80 بر کلوین است. از طرف دیگر، انحراف IF به طور یکنواخت با افزایش دما افزایش یافته و به ازاء هر درجه کلوین، جابجایی مکانی‌ای در حدود  pm3 ایجاد می‌کند. این روش می‌تواند در سیستم‌های هشداردهنده برای جلوگیری از وقوع انفجار در ماشین آلات صنعتی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها