تولید نانولوله‌های دی‌اکسید تیتانیوم به روش آندایز و ایجاد نانو صفحات نقره عمود بر سطح با ضخامت‌های متفاوت بر روی آن‌ها به روش الکتروانباشت تپ AC(سعید به‌آئین 1، مرضیه آسوده1، راضیه خاکی2)

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

برای تولید آرایه ی منظم نانولوله های دی اکسید تیتانیوم (TiO2) از روش آندایز الکتروشیمیایی استفاده شده است. در این تحقیق با استفاده از فویل تیتانیوم به ضخامت 250/ میلی­متر و خلوص 97/99٪ و محلول بر پایه­ی اتیلن گلیکول حاوی آمونیوم فلوراید، آب بی یون و در دمای اتاق، با اعمال ولتاژ 60 ولت آندایز الکتروشیمیایی انجام شده است. پس از تولید نانولوله­ها با استفاده از محلول شامل نیترات نقره و اسید بوریک به نسبت مناسب ، با روش الکتروانباشت نانوصفحات نقره را روی نانولوله­های دی اکسید تیتانیوم تشکیل می­دهیم، الکترو انباشت به دو روش امکان­پذیر است الکترو انباشت DC و AC  پالسی. .ما در این تحقیق از روش الکتروانباشت AC پالسی استفاده می­کنیم که به دو گونه متقارن و نامتقارن تقسیم می­شود. نانو صفحات نقره  با ضخامت­هایی متفاوت به دلیل متفاوت بودن فاصله آند وکاتد در الکتروانباشت بر روی نانوپوروس ها تشکیل می­شود.

کلیدواژه‌ها