انتشار امواج الکترومغناطیسی در موجبرنانو ساختار غیرخطی (مهدی بیرانوند1، علی بهاری2 )

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

در این مقاله، انتشار امواج الکترومغناطیسی در یک نانو ساختار موجبر غیر خطی با شعاع نانو بررسی شده است. این موجبر، همسانگرد و غیرمغناطیسی است که در آن غیرخطیت کر در لایه ی درونی در نظر گرفته شده است. معادلات موج در لایه ی درونی به صورت عددی و تقریبی حل شده و الگوی میدان و نیز شار توان رسم گردیده اند. پاسخ تقریبی در ناحیه ی غیرخطی توسط تابع گرین و با استفاده از فرمول دوم گرین مشخص شده است. دیده می شود که حل های عددی و تقریبی توافق خوبی با یکدیگر دارند.

کلیدواژه‌ها