بررسی ساختار لیدار و ارائه یک مدل بهینه اپتیکی توسط نرم‌افزار شبیه ساز ZEMAX(سید علی حسینی مرادی1 ، رضا کشتکار زیارانی2)

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

امروزه سامانه­های رادار لیزری با کاربردهای گسترده‌ی خود در زمینه­های نقشه­برداری، سنجش آلاینده­های جوی، سرعت سنجی و غیره، جایگاه خود را در بخش­های تحقیقاتی، صنعتی و نظامی تثبیت نموده‌اند. به طور کلی، اجزای اصلی این سامانه متشکل از لیزر، سامانه اپتیکی متمرکز کننده نور بازتابی، آشکارساز و مدار پردازش تپ می‌باشد. نحوه عملکرد مشترک سامانه­های سنجش از دور لیدار، ارسال متوالی پالس­های لیزری به سمت هدف و آشکارسازی و تحلیل پالس­های بازتابیده از آن با کمک شاخص­هایی مانند زمان پرواز و غیره است. یک چالش مهم در زمینه انتشار نور لیزر، افزایش قطر باریکه نوری در محیط انتشار است. بر این اساس، استفاده از یک سامانه اپتیکی با طراحی بهینه که توانایی متمرکز نمودن بیشترین توان دریافتی و کاهش قطر لکه را داشته باشد، ضروری به نظر می‌رسد. در مطالعه حاضر، به معرفی اجمالی بخش­های مختلف سامانه­های لیدار و سپس به طراحی و بهینه­سازی یک سامانه اپتیکی متمرکز کننده با استفاده از نرم­افزار شبیه‌ساز ZEMAX پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها