اثر پهنای باند لیزر بر توان آستانه پدیده‌های غیرخطی در لیزرهای فیبری پرتوان

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

در این مقاله، یک لیزر فیبری دوغلافی آلاییده به ایتربیم در بستر سیلیکا با در نظر گرفتن پدیده‌های غیرخطی پراکندگی القایی بریلوئین و رامان در رژیم توان‌های بالا به روش عددی مدل‌سازی شده است. شبیه‌سازی به کمک معادلات آهنگ لیزر به همراه معادلات جفت شده امواج استوکس پیشرونده و پسرونده صورت گرفته است. نتایج نشان می‌دهند که با تغییر پهنای باند لیزر از nm 15 به nm 10، آستانه اثر غیرخطی رامان نسبت به بریلوئین پیشی می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها