طراحی فیلتر نوری لایه‌های نازک در ناحیه مادون قرمز(کتایون سماواتی)

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

در این مقاله فیلتر تداخلی نوری لایه نازک طراحی شده است. ابتدا معادلات الکترومغناطیس حاکم در عبور موج از لایه نوری را می­نویسیم و از روی شرایط مرزی، ماتریس مربوط به یک لایه به­دست می­آید و از آن­جا ماتریس مربوط به پشته­ای از لایه­های دی الکتریک ضد بازتاب قابل محاسبه است. با استفاده از فیلتر فابری پرو، طراحی فیلتر در ناحیه مادون قرمز میانه انجام گرفت. با توجه به خواص عبوری مواد مختلف در این ناحیه­ی طیفی، برای ساخت فیلتر از زیر لایه ژرمانیوم و لایه­های با ضریب شکست کم و زیاد ژرمانیوم و سولفید روی استفاده کردیم. در حالت فرود عمود و فرود تحت زاویه 10 درجه نمودار عبور نور از فیلتر رسم شده است. با تغییر تعداد لایه­ها پهنای باند عبور عوض می­شود و نمودارها در این حالت نیز رسم شده­اند.