انتشار امواج الکترومغناطیسی در موجبرنانو ساختار غیرخطی(مهدی بیرانوند1، علی بهاری2)

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

در این مقاله، انتشار امواج الکترومغناطیسی در یک نانو ساختار موجبر غیر خطی با شعاع نانو بررسی شده است. این موجبر، همسانگرد و غیرمغناطیسی است که در آن غیرخطیت کر در لایه‌ی درونی در نظر گرفته شده است. معادلات موج در لایه‌ی درونی به صورت عددی و تقریبی حل شده و الگوی میدان و نیز شار توان رسم گردیده‌اند. پاسخ تقریبی در ناحیه‌ی غیرخطی توسط تابع گرین و با استفاده از فرمول دوم گرین مشخص شده است. دیده می‌شود که حل‌های عددی و تقریبی توافق خوبی با یکدیگر دارند.