بهینه‌سازی ساختار فیلتر بلور فوتونی تک بعدی برای کاربردهای ترموفوتوولتائیک(سمیه داودی، مریم قشلاقی*)

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

در این مقاله، یک بلور فوتونی تک بعدی به عنوان فیلتر نوری برای سیستم ترموفوتوولتائیک(TPV) بهینه شد.ساختار نُه لایه­ای متناوب با موادSi(H)(به عنوان ماده با ضریب شکست بالا)وSiO2(L) (به عنوان ماده با ضریب شکست پایین درنظر گرفته شده است) در سه حالت مورد مطالعه قرار گرفت.تأثیر تغییر ضخامت لایه­ Si، زاویه برخورد و تعداد تناوب بر طیف بازتابی برای ساختار بلور فوتونی تک­بعدی بررسی شد. معلوم گردید که در ساختار  به ازای تناوب3P=پهنای باند طیف بازتابی، بیشتر است و همچنین طیف بازتابی در طول­موج­های کمتر از 2000 نانومتر، دارای نوسانات کمتری می­باشد. از طرفی با افزایش ضخامت لایهH، پهنای باند طیف بازتابی بزرگتر شده و به سمت طول­موج­های بزرگتر شیفت پیدا می­کند. در نهایت با افزایش زاویه تابش نور فرودی، پهنای باند طیف بازتابی امواجTM، کاهش می­یابد درصورتیکه برای امواج TE، تغییرات قابل­توجهی مشاهده نمی­شود.