راهنمای نویسندگان

نمونه و راهنمای تهیه مقالات فارسی فصلنامه فیزیک

نویسنده اول، نویسنده دوم، نویسنده سوم

 

چکیده:در این نوشتار، مقررات عمومی و راهنمایی‌های لازم برای نگارش مقالات علمیِ قابل چاپ در مجله فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ارائه شده است. در انتخاب قالب مقالات کوشش شده است تا ضمن حفظ سادگی، از آراستگی و سازمان یافتگی مقالات ارسالی اطمینان حاصل شود. ضمناً ظاهر مقاله حاضر می‌تواند به عنوان یک نمونه عملی، مورد استفاده مؤلفین محترم قرار گیرد (چکیده فارسی و انگلیسی هر دو ضروری هستند.).

واژه های کلیدی: مجله فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، راهنمای نویسندگان.

 

 

 

1.مقدمه[1]

مجله فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، مقالات برگزیده در اکثر گرایش­های فیزیک را پس از طی مراحل داوری، به صورت فصل نامه فارسی به چاپ می­رساند. هدف این نوشتار، ارائه اهم مقررات عمومی مجله و ارائه قالب مناسب برای نگارش مقالات قابل چاپ در این مجله است.

 

 2. مقررات عمومی

در این بخش، مقررات عمومی مجله به شرح زیر ارائه می‌شود:

الف) مقالات به زبان­های فارسی پذیرفته می‌شود.

ب) مقالات ارسالی باید حاصل تحقیق اصیل نویسنده یا نویسندگان در زمینه‌های مرتبط با فیزیک بوده و قبلاً در هیچ یک از مجلات علمی داخلی یا خارجی چاپ نشده باشد. ضمناً مقالات ارسالی نباید به طور همزمان برای سایر مجلات علمی نیز ارسال شده باشد.

پ) در مورد مقالات برگرفته از رساله های دانشجویی، مکاتبات باید صرفاً از طریق استاد راهنما انجام گرفته و ذکر نام استاد راهنما به عنوان یکی از نویسندگان مقاله ضروری است.

ت) مسئولیت صحت و سقم مطالب و رعایت قالب استاندارد مجله بر عهده نویسندگان خواهد بود.

ث) مجله فیزیک حق رد یا قبول مقالات را برای خود محفوظ می دارد..

 

3. قالب مقالات

1-3. کلیات

الف) کلیه مقالات باید با نرم افزار 2007 MS-Word XP حروفچینی شده و به همراه فایل PDF مربوط در دو نسخه چاپی و فایل الکترونیکی، به آدرس تهران، میدان قدس، خیابان دربند، بن­بست پرتوی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده علوم پایه، طبقه چهارم، گروه فیزیک ارسال گردد.

ب) نسخه ارسالی مقاله، باید به صورت دو ستونی و دقیقاً مطابق با ضوابط تعیین شده در این راهنما ارائه گردد. مجله فیزیک جداً از پذیرش و چاپ مقالاتی که به هر نحو خارج از الگوی مصوب مجله، تهیه و تنظیم گردد معذور است، لذا به مؤلفین محترم توصیه می­گردد تا در رعایت جزء به جزء موارد فوق نهایت دقت را مبذول فرمایند.

پ) درصورت مواجهه با هرگونه سوال و یا درخواست فرمت تهیه مقالات می­توانید با ایمیل Dr.FarhangMatin@gmail.com مکاتبه نمایید.

 

 2-3. قلم‌های قابل استفاده

قلم قابل استفاده در مقالات فارسی از نوع B Nazanin و کلمات انگلیسی به کار رفته در متن فارسی از نوع Times New Roman خواهد بود. اندازه قلم‌ها برای مقالات فارسی مطابق جدول 1 می باشد.

جدول 1. اندازه و نوع قلم ها برای اجزاء مختلف مقاله

اجزاء مقاله

اندازه قلم

ایتالیک

بولد

عنوان مقاله

20

-

نام نویسندگان

13

-

وابستگی سازمانی

10

-

-

عنوانهای اصلی

14

-

عنوانهای فرعی

13

-

بدنه مقاله و مراجع فارسی

13

-

-

عناوین شکل‌ها و جداول

11

-

پاورقی ها

10

-

-

3-3. نحوه صفحه بندی و شماره‌گذاری

در مورد نحوه تنظیم متن و شماره گذاری موارد زیر رعایت گردد:

الف) عنوان مقاله، سر عنوان‌ها، شکل‌ها، جدول‌ها و روابط ریاضی باید وسط چین انتخاب شوند. عنوان‌های فرعی به صورت راست چین و متن اصلی به صورت خود تنظیم (Justify) خواهد بود.

ب) شماره گذاری عنوان‌های اصلی از 1 الی آخر صورت گرفته و مقدمه، شماره 1 را به خود اختصاص می‌دهد. شماره‌گذاریِ عنوان‌های فرعی، فرضاً در بخش 2 به صورت 1-2، 2-2، 3-2، . . . بوده و در سایر بخش‌ها نیز به همین ترتیب است.

در مورد فواصل و نحوه صفحه بندی توجه به نکات زیر ضروری است:

      فاصله بین خطوط کلیه پاراگرافها باید به صورت single باشد.

      فاصله بین عنوان مقاله با نام نویسندگان دقیقاً 30 pt باشد.

      فاصله بین نام نویسندگان با پاراگراف چکیده دقیقاً 18 pt باشد.

       فاصله بین متن چکیده با واژه های کلیدی دقیقاً  12 pt باشد.

      پاراگراف مربوط به واژه های کلیدی به صورت وسط چین باشد.

      فاصله بین واژه های کلیدی با مقدمه دقیقاً  18 pt باشد.

      قبل از عناوین اصلی و فرمولها و عناوین جداول و شکلها باید به اندازه 6 pt و تنها بعد از فرمولها به اندازه 6pt  فاصله لحاظ گردد.

      بین عنوان اصلی و عنوان فرعی (در صورتیکه بلافاصله بعد از یکدیگر آمده باشند) هیچ فاصله ای لحاظ نمی گردد.

      بین عناوین و متن پاراگراف مربوط به آنها فاصله لحاظ نمی گردد.

   هنگام استفاده از Bullet ها حتماً دقت شود که علامت Bullet دقیقاً در ابتدای ستون آمده و کلیه پاراگراف مربوط به آن نیز در یک ستون جلوتر از علامت Bullet و نه در زیر آن قرار بگیرد به عنوان نمونه به متن همین راهنما توجه گردد.

      استفاده از Indent در آغاز پاراگرافها مجاز نیست.

      در ضمائم شماره روابط و جداول و اشکال از 1 آغاز می شود.

      در نوشتار، کاما به کلمه قبل می چسبد، همچنین حرف اضافه به صورت جدا نوشته می شود (بصورت به صورت).

      حاشیه­های صفحه از هر طرف 2 سانتیمتر و از پایین صفحه 5/2 سانتیمتر و بالای صفحه 3 انتخاب گردد.

 

4. سازماندهی مقالات

مقالات ارسالی باید دارای ساختار استاندارد یک مقاله پژوهشی بوده و موارد زیر باید به دقت مورد توجه قرار گیرد:

الف) عنوان مقالات باید حتی‌المقدور کوتاه و کاملاً گویا باشد.

ب)  نام نویسندگان در زیر عنوان مقاله و وابستگی سازمانی و آدرس پست الکترونیکی ایشان باید در زیرنویس صفحه بیاید.

پ) چکیده فارسی و انگلیسی باید شامل بیان موجز مساله، اصلی‌ترین ایده‌ها و روش‌های به کار گرفته شده و بالاخره اهم نتایج و نوآوریهای حاصله بوده و از 200 کلمه تجاوز نکند. لازم به ذکر است که در بخش چکیده نباید ارجاعی به معادلات و یا مراجع متن مقاله داده شود.

ت) مقدمه باید شامل شرح مساله، مرور کامل کارهای مرتبط گذشته، توصیف اجمالی روش حل، بیان دقیق نوآوری مقاله و بیان نحوه سازماندهی ادامه مقاله باشد.

ث) روابط ریاضی به ترتیب شماره گذاری شده و به صورت زیر نوشته شود:

 

(1)                                                       

 

ج)  شکل‌ها باید به صورت واضح و در اندازه مناسب تهیه شده و به نحو گویایی زیرنویس و به ترتیب شماره‌گذاری شوند. نمونه شکل‌های فارسی به صورت زیر می باشد.

 

شکل 1. پاسخ چرخشی گهواره‌ای در حالت‌های وجود و عدم وجود بازخورد حالت

 

چ) جدول‌ها باید به صورت واضح و در اندازه مناسب تهیه شده و به نحو مشخصی بالانویس شده و به ترتیب شماره‌گذاری گردند.

 

نمونه یک جدول فارسی- انگلیسی در جدول 2 آمده است. در مورد جداول، جدول‌های بزرگ به صورت تک ستونی و جدول­های کوچک به صورت دو ستونی آورده شود.

 

جدول2. بردارهای ویژه‌ طولی هواپیما

تناوب کوتاه ‌مدت

تناوب بلند مدت

بردار ویژه

   

-

     
     
     

 

ح) نتیجه گیری باید شامل بازگویی اجمالی مسائل مطرح شده در مقاله و توجه مجدد و بحث درباره اهم نتایج حاصله و بالاخره جمع بندی مختصر و مفید باشد.

خ) مراجع باید به ترتیب ظهور در متن و در انتهای مقاله، به صورت [1] شماره گذاری شده و مورد ارجاع قرارگیرند.

کلیه مراجع ذکر شده در بخش مراجع باید در متن مقاله مورد اشاره قرار گرفته باشند. ذکر مشخصات کامل مراجع، مطابق نمونه­های ارایه شده در انتهای این مقاله ضروری است.

5. نتیجه گیری

در این مقاله، کوشش بر آن بود تا با ارائه یک نمونه عملی، مهمترین مقررات حاکم بر مقالات قابل چاپ در مجله فیزیک بیان گردد. امید است با رعایت موارد پیش‌گفته، امکان ارائه نشریه‌ای پربارتر به مخاطبین این نشریه فراهم گردد.

 

مراجع

[1] Franklin G. F., Powell J. D., Workman M., Digital Control of Dynamic Systems, Addison-Wesley, 1998.

 

[2] Bansal R. C., Bhatti T. S.,” Application of Induction Generators”, IEEE Transactions on Energy Conversion, Vol. 18, No. 3, Sep. 2003, pp. 433– 439.

 

[3] نام خانوادگی نام، « مدل ریاضی- تجربی موتور پیکان»، مجله بین‌المللی علوم مهندسی، جلد 14، شماره 3، صفحه 170-153، 1384.

پیوست‌ها

در صورت لزوم فهرست علائم بکار رفته در مقاله و سایر مطالب حاشیه‌ای در این بخش آورده شود.