نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آتورواستاتین آنالیز قرص‌های دارویی روکش‌دار با استفاده از بیناب نمایی فروشکست القایی لیزری (امیرحسین فرهادیان ، مائده ملایی اردستانی ، سید محمدرضا دربانی، مسعود کاوش تهرانی و محمدحسین کشاورز ) [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 41-46]
 • آرگون بررسی مدل غیر ایستا، در تخلیه الکتریکی (جرقه)‌، در آرگون و زنون [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 55-65]
 • آستانه تخریب لیزری بررسی مشخصه های اپتیکی لایه های نازک ZrO2 و TiO2 در راستای استفاده در قطعات لیزرهای پر توان [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 49-56]
 • آستانه توان اثر پهنای باند لیزر بر توان آستانه پدیده‌های غیرخطی در لیزرهای فیبری پرتوان [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 17-25]
 • آستانه توان اثر پهنای باند لیزر بر توان آستانه پدیده‌های غیرخطی در لیزرهای فیبری پرتوان [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 60-70]
 • آلیاژ آمورف اثر پرتودهی لیزر برساختار سطح و خواص اپتیکی آلیاژ فلزی آمورف‌ (مرضیه ولی اقبال، دکتر بابک ژاله، دکتر محمدجواد ترکمنی و دکتر صفدر حبیبی) [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 11-18]
 • آمیختگی فاز رابطه بین آمیختگی فاز و کانونی بودن پرتوهای گوسی در بهره تولید هارمونیک دوم با استفاده از محاسبات عددی(سید محمد حسین1، رحیم نادرعلی2) [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 9-15]
 • آنالیز تفکیکی حداقل مربعات جزئی تشخیص اعتیاد با استفاده از بیناب‌نمایی فروشکست القایی لیزری و روش آنالیز تفکیکی حداقل مربعات جزئی (زهرا درخشان زاده*،محمد وحید دستجردی، سید جبار موسوی، حسن رنجبرعسکری، سید محمدرضا دربانی) [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 35-40]
 • آندایز الکتروشیمیایی تولید نانولوله‌های دی‌اکسید تیتانیوم به روش آندایز و ایجاد نانو صفحات نقره عمود بر سطح با ضخامت‌های متفاوت بر روی آن‌ها به روش الکتروانباشت تپ AC(سعید به‌آئین 1، مرضیه آسوده1، راضیه خاکی2) [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 19-22]
 • آینه ی جاذب اشباع پذیر نیمه رسانا طراحی و برپایی آزمایشگاهی لیزر پیکوثانیه نئودیمیوم یاگ دمش دیودی با SESAM (محمدجواد عشقی ، عباس مجدآبادی، عطااله کوهیان) [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 7-15]
 • آهنگ رشد محاسبه آهنگ رشد پراکندگی رامان غیر خطی در برهمکنش لیزر با پلاسمای مغناطیسی کم چگال (سید ابوالفضل قاسمی1 ، مهران اکبری سرابی2 ، منصور رضایی مرساق2) [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 1-7]
 • آونگ ساخت و ارزیابی دستگاه تراز لیزر دوار با قابلیت جذب نوسانات محیطی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 49-54]

ا

 • ایتربیم اثر پهنای باند لیزر بر توان آستانه پدیده‌های غیرخطی در لیزرهای فیبری پرتوان [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 17-25]
 • ایتربیم پراکندگی رامان القایی در لیزرهای فیبر نوری پرتوان (مریم ایلچی) [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 1-10]
 • ایتربیم اثر پهنای باند لیزر بر توان آستانه پدیده‌های غیرخطی در لیزرهای فیبری پرتوان [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 60-70]
 • ایتربیوم شبیه‌سازی پراکندگی رامان القایی در لیزر فیبری پرتوان دوغلافی آلائیده با ایتربیوم (مسلم جوادی منش، مهدی قائد رحمتی، جعفر بختیار شوهانی، جلال جلالی، مجتبی رحیمی، هادی نوذری و محمد هاشمی) [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 55-61]
 • اثرات غیرخطی اثر پهنای باند لیزر بر توان آستانه پدیده‌های غیرخطی در لیزرهای فیبری پرتوان [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 17-25]
 • اثرات غیرخطی اثر پهنای باند لیزر بر توان آستانه پدیده‌های غیرخطی در لیزرهای فیبری پرتوان [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 60-70]
 • اثر خودجذبی همبستگی بین دمای پلاسمای القائیده لیزری و سختی سطح آلیاژهای فلزی با اعمال تصحیح اثر خودجذبی (زهرا رمضانیان *، سید جبار موسوی و ، سید محمدرضا دربانی، عبدالله اسلامی‌مجد) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 16-24]
 • اثر غیرخطی پراکندگی رامان القایی در لیزرهای فیبر نوری پرتوان (مریم ایلچی) [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 1-10]
 • اربیوم بررسی طول بهینه و مواد آلاییده شده در عملکرد تقویت کننده های فیبر نوری [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 46-55]
 • اصلاح سطحی فرآوری نانوذرات کربنی به روش کندگی لیزری در محیط خلاء (فاطمه کاظمی‎زاده ، رسول ملک‎فر ، پرویز پروین و صمد مومن بالله) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 8-16]
 • اصل عدم قطعیت تعمیم یافته بررسی اثر کمینه طول بر روی ترازهای لاندائو [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 1-5]
 • اصل عدم قطعیت تعمیم یافته و اثر رمسور-تاون‌سند اثر رمسور-تاون‌سند با استفاده از اصل عدم قطعیت تعمیم یافته با توان دوم تکانه (صدیقه میر ابوطالبی1 و زهره شهبازی2) [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 36-42]
 • اعتیاد تشخیص اعتیاد با استفاده از بیناب‌نمایی فروشکست القایی لیزری و روش آنالیز تفکیکی حداقل مربعات جزئی (زهرا درخشان زاده*،محمد وحید دستجردی، سید جبار موسوی، حسن رنجبرعسکری، سید محمدرضا دربانی) [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 35-40]
 • اعوجاج جبهه موج بررسی تغییرات ضریب شکست میله لیزری نئودیمیم-یاگ با استفاده از روش تداخل سنجی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 41-47]
 • اکسیدروی بهسازی خاصیت فتوکاتالیستی اکسید روی با استفاده از حساس سازی رنگی به کمک رنگدانه های طبیعی جهت تخریب آلایندگی فنل (سعادت، شروین*1، فرهادی، مرضیه2 ) [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 35-40]
 • الکتروانباشت تولید نانولوله‌های دی‌اکسید تیتانیوم به روش آندایز و ایجاد نانو صفحات نقره عمود بر سطح با ضخامت‌های متفاوت بر روی آن‌ها به روش الکتروانباشت تپ AC(سعید به‌آئین 1، مرضیه آسوده1، راضیه خاکی2) [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 19-22]
 • الگوریتم‌های پردازش تصویر روشی خودکار برای اندازه‌گیری صافی سطح قطعات نوری در تداخل سنجی [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 27-34]
 • ایمبرت- فدوروف سیستم کنترل دمای فلزات با استفاده از جابجایی بازتاب نور لیزر (مریم ذوقی) [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 31-37]
 • امواج خروشان مطالعه‌ی وابستگی امواج خروشان در لیزر نیمه هادی تزریق نوری به نویزهای محیط [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 19-25]
 • امواج خروشان کنترل امواج خروشان در یک لیزر نیم‌رسانای تزریق نوری با مدولاسیون مربعی دامنه‌ی پمپ (معصومه زکی و سید مهدی حسینی ) [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 17-22]
 • امواج سنویدال بررسی امواج متناوب یون صوتی در پلاسمای الکترون – پوزیترون-یون با الکترونهای نافزونور و یونهای نسبیتی ضعیف(فروغ فرهادکیایی ) [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 40-50]
 • امواج متناوب یون صوتی بررسی امواج متناوب یون صوتی در پلاسمای الکترون – پوزیترون-یون با الکترونهای نافزونور و یونهای نسبیتی ضعیف(فروغ فرهادکیایی ) [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 40-50]
 • انتشار پرتوی گاوسی شبیه‌سازی انتشار پرتو گاوسی در دو میکروعدسی تخت با ضریب شکست تدریجی جفت شده ( مسعود کاوش تهرانی، رامین توفیق موالو) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 24-32]

ب

 • باریکه‌های غیر پراشی تولید باریکه‌های غیر پراشی در پیکربندی لیزر دیسک نازک (اردوان آل ناصر* ، رضا آقبلاغی ) [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 15-22]
 • بازده پراکندگی رامان القایی در لیزرهای فیبر نوری پرتوان (مریم ایلچی) [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 1-10]
 • بازسازی عددی تصویر آپودیزه کردن گشودگی در میکروسکوپی به روش تمام‌نگاری دیجیتال [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 11-17]
 • بافت پوست اثرگرمایی برهم کنش لیزرالکساندریت بر بافت پوست (امیر کرود1، سید جلیل الدین فاطمی1 و علیرضا آقا جمالی2) [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 38-45]
 • برداشت گرما بررسی اثر دما بر عملکرد لیزرهای فیبری ( مریم ایلچی، پرویز پروین، امین بابازاده، احمد کامکار) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 32-40]
 • برشگر پلاسمایی شکل‌دهی تپ‌های لیزرهای گازکربنیک با بهره‌گیری از خودفروشکست اپتیکی در هوا (صالحه بهشتی پور*، ابراهیم صفری ، عباس مجدآبادی، فاطمه رازقی ، مریم ایلچی، زهرا پورحسن‌نژاد، داود احدپور) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 40-48]
 • برهمکنش کولنی مطالعه و بررسی خواص الاستیکی و مغناطیسی نیمه فلزات هویسلر کامل و (حسین قنبری ، امیر علی مسعودی ) [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 51-56]
 • بیناب نمایی کاربرد بیناب نمایی فروشکست القایی لیزری در آنالیز سرم خون و تشخیص دیابت (مهدی شمخانی*، مهسا قزلباش، سید محمد رضا دربانی، ابوالحسن مبشری ) [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 7-14]
 • بیناب نمایی فروشکست القایی لیزری جداسازی خودکار پلیمر PVC با استفاده از بیناب نمایی فروشکست القایی لیزری و شبکه عصبی LVQ (محمد وحید دستجردی ، محمود سلطان الکتابی) [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 23-30]
 • بیناب‌نمایی‌های رامان آنالیز ماده‌ی انفجاری RDX با استفاده از بیناب‌نمایی‌های رامان، تبدیل فوریه‌ی زیرقرمز و فروشکست القایی لیزری (محمدجواد رنجکش1*، سیدجبار موسوی1، سیدمحمدرضا دربانی1 و حسین ثقفی‌فر1 ) [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 1-6]
 • بهره بررسی طول بهینه و مواد آلاییده شده در عملکرد تقویت کننده های فیبر نوری [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 46-55]
 • بهره تبدیل رابطه بین آمیختگی فاز و کانونی بودن پرتوهای گوسی در بهره تولید هارمونیک دوم با استفاده از محاسبات عددی(سید محمد حسین1، رحیم نادرعلی2) [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 9-15]
 • بهره‌وری سلول خورشیدی کاربرد فناوری پردازش لیزری ماده در تولید سلول‌های خورشیدی (داودعروجی1*، سوزان ذوالریاستین) [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 23-34]

پ

 • پارامتر کانونی رابطه بین آمیختگی فاز و کانونی بودن پرتوهای گوسی در بهره تولید هارمونیک دوم با استفاده از محاسبات عددی(سید محمد حسین1، رحیم نادرعلی2) [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 9-15]
 • پالس آتوثانیه تولید تپ آتوثانیه توسط برهم کنش لیزر فمتوثانیه چیرپ شده با مولکول نیتروس اکساید (منفرد، محمد؛ ایرانی، الناز؛ صدیقی بنابی، رسول) [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 27-33]
 • پراکندگی بررسی تغییرات ضریب شکست میله لیزری نئودیمیم-یاگ با استفاده از روش تداخل سنجی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 41-47]
 • پراکندگی بررسی مشخصه های اپتیکی لایه های نازک ZrO2 و TiO2 در راستای استفاده در قطعات لیزرهای پر توان [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 49-56]
 • پراکندگی القایی بریلوئین اثر پهنای باند لیزر بر توان آستانه پدیده‌های غیرخطی در لیزرهای فیبری پرتوان [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 17-25]
 • پراکندگی القایی بریلوئین اثر پهنای باند لیزر بر توان آستانه پدیده‌های غیرخطی در لیزرهای فیبری پرتوان [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 60-70]
 • پراکندگی القایی رامان اثر پهنای باند لیزر بر توان آستانه پدیده‌های غیرخطی در لیزرهای فیبری پرتوان [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 17-25]
 • پراکندگی القایی رامان اثر پهنای باند لیزر بر توان آستانه پدیده‌های غیرخطی در لیزرهای فیبری پرتوان [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 60-70]
 • پراکندگی رامان القایی شبیه‌سازی پراکندگی رامان القایی در لیزر فیبری پرتوان دوغلافی آلائیده با ایتربیوم (مسلم جوادی منش، مهدی قائد رحمتی، جعفر بختیار شوهانی، جلال جلالی، مجتبی رحیمی، هادی نوذری و محمد هاشمی) [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 55-61]
 • پراکندگی رامان القایی پراکندگی رامان القایی در لیزرهای فیبر نوری پرتوان (مریم ایلچی) [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 1-10]
 • پردازش لیزری کاربرد فناوری پردازش لیزری ماده در تولید سلول‌های خورشیدی (داودعروجی1*، سوزان ذوالریاستین) [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 23-34]
 • پلاریزاسیون خواص اپتیکی کریستال فوتونیکی دی الکتریک تک بعدی شبه فلز ـ دی الکتریک (سمیه داودی1، مریم قشلاقی) [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 10-16]
 • پلاسما پیش بینی رفتار پلاسما به روش آماری (شروین سعادت*1، محمدرضا قلانی2، زینب لطیفی1) [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 35-42]
 • پلاسمای الکترون- پوزیترون- یون بررسی امواج متناوب یون صوتی در پلاسمای الکترون – پوزیترون-یون با الکترونهای نافزونور و یونهای نسبیتی ضعیف(فروغ فرهادکیایی ) [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 40-50]
 • پلاسمای لیزری پر چگال هارمونیک های بالا با استفاده از تابش لیزر فمتو ثانیه بر روی پلاسمای چگال تولید شده از هدف جامد (رسول صدیقی بنابی ، فریبا فرزندی ارجمندی بناب) [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 44-50]
 • پلاسمای مغناطیسی کم چگال محاسبه آهنگ رشد پراکندگی رامان غیر خطی در برهمکنش لیزر با پلاسمای مغناطیسی کم چگال (سید ابوالفضل قاسمی1 ، مهران اکبری سرابی2 ، منصور رضایی مرساق2) [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 1-7]
 • پلیمر پلی‌وینیل پیرولیدن بهبود خون‌سازگاری غشاء پلی‌اترسولفون در اثر تابش با لیزر XeCl در محیط‌های هوا و آب(عادله هاشمی پناه مهرابادی1، هدیه پازکیان2 ، محمود ملاباشی1، مهدیه پازکیان3) [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 25-32]
 • پلیمرها جداسازی خودکار پلیمر PVC با استفاده از بیناب نمایی فروشکست القایی لیزری و شبکه عصبی LVQ (محمد وحید دستجردی ، محمود سلطان الکتابی) [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 23-30]
 • پهنای باند آلایش اکسید گرافن با اکسید روی (رضایی ، کیان ؛ کیمیاگر، سلیمه ) [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 50-60]
 • پهنای پرتو شبیه‌سازی انتشار پرتو گاوسی در دو میکروعدسی تخت با ضریب شکست تدریجی جفت شده ( مسعود کاوش تهرانی، رامین توفیق موالو) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 24-32]

ت

 • تابش خودبه‌خودی- تقویت شده مدل سازی اثرات گسیل خود به خودی-تقویت شده و اثرات گرمایی دریک لیزر فیبری دو غلافی ایتربیومی درکارکرد کلیدزنی ناکنا (محمدرضا عبدالحسینی مقدم ، سیدرضا زارع کلاته، شریفه شاهی، حسین ثقفی فر) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 48-56]
 • تابع توزیع نافزونور بررسی امواج متناوب یون صوتی در پلاسمای الکترون – پوزیترون-یون با الکترونهای نافزونور و یونهای نسبیتی ضعیف(فروغ فرهادکیایی ) [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 40-50]
 • تبدیل فوریه‌ی زیرقرمز آنالیز ماده‌ی انفجاری RDX با استفاده از بیناب‌نمایی‌های رامان، تبدیل فوریه‌ی زیرقرمز و فروشکست القایی لیزری (محمدجواد رنجکش1*، سیدجبار موسوی1، سیدمحمدرضا دربانی1 و حسین ثقفی‌فر1 ) [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 1-6]
 • تپ های پیکوثانیه طراحی و برپایی آزمایشگاهی لیزر پیکوثانیه نئودیمیوم یاگ دمش دیودی با SESAM (محمدجواد عشقی ، عباس مجدآبادی، عطااله کوهیان) [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 7-15]
 • تپ های لیزر استفاده از روش ترکیب طیف‌سنجی فروشکست القای لیزری و جرقه الکتریکی به‌منظور مطالعه‌ی بافت‌های سالم و سرطانی معده [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 11-17]
 • تحلیل دینامیکی لیزر تحلیل دینامیکی لیزر TEA CO2 با استفاده از مدل دینامیکی ارتعاشی-چرخشی 6 دمایی (رضا ترابی1*، حسین ثقفی فر1 و عزیزمراد کوشکی2 ) [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 30-37]
 • تحلیل مولفه اصلی جداسازی خودکار پلیمر PVC با استفاده از بیناب نمایی فروشکست القایی لیزری و شبکه عصبی LVQ (محمد وحید دستجردی ، محمود سلطان الکتابی) [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 23-30]
 • تخلخل بررسی مشخصه های اپتیکی لایه های نازک ZrO2 و TiO2 در راستای استفاده در قطعات لیزرهای پر توان [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 49-56]
 • تخلیه الکتریکی بررسی مدل غیر ایستا، در تخلیه الکتریکی (جرقه)‌، در آرگون و زنون [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 55-65]
 • تداخل‌سنجی اندازه‌گیری نمایه ضریب شکست میکروعدسی تخت با ضریب شکست تدریجی به روش عددی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 27-33]
 • تداخل‌سنج ماخ-زندر بکارگیری تمام‌نگاری دیجیتال میکروسکوپی به منظور بررسی میکروبالن‌های پلیمری (مرضیه ولی اقبال1*، بهاره زارع فارسانی،امیرحسین فرهبد) [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 42-47]
 • تراز یاب لیزری ساخت و ارزیابی دستگاه تراز لیزر دوار با قابلیت جذب نوسانات محیطی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 49-54]
 • ترازهای لاندائو بررسی اثر کمینه طول بر روی ترازهای لاندائو [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 1-5]
 • تراشه میکرو شاره ساخت تراشه میکروشاره با میکروماشین‌کاری لیزری [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 35-41]
 • ترکیبات پروسکایتی بررسی (DFT) خواص مکانیکی پروسکایت متیل آمونیوم استرانسیوم یدید(غزاله بقا1، دکتر منصور رضایی مرساق2، دکتر لاله فرهنگ متین3) [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 30-40]
 • تشخیص دیابت کاربرد بیناب نمایی فروشکست القایی لیزری در آنالیز سرم خون و تشخیص دیابت (مهدی شمخانی*، مهسا قزلباش، سید محمد رضا دربانی، ابوالحسن مبشری ) [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 7-14]
 • تشدیدگر Z شکل طراحی و برپایی آزمایشگاهی لیزر نئودیمیوم یاگ دمش از انتها با تشدیدگر تاشو ( محمدجواد عشقی، عباس مجدآبادی، رضا گودرزی و مسعود صباغی) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 1-8]
 • تصویربرداری رزونانس مغناطیسی بررسی دینامیک مغناطش در بافت های مختلف بدن بر اساس تغییرات زمان واهلش [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 24-34]
 • تغییرات ضریب جذب بررسی حساسیت دستگاه طیف سنجی مادون قرمز نزدیک عملکردی (fNIRS) به تغییرات ضریب جذب در فانتوم مشابه بافت مغز انسان (مهرداد زارعی، صدرالدین محمود کلایه، محمد علی انصاری1*) [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 22-30]
 • تمام‌نگاری دیجیتال آپودیزه کردن گشودگی در میکروسکوپی به روش تمام‌نگاری دیجیتال [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 11-17]
 • تمام‌نگاری دیجیتال میکروسکوپی بکارگیری تمام‌نگاری دیجیتال میکروسکوپی به منظور بررسی میکروبالن‌های پلیمری (مرضیه ولی اقبال1*، بهاره زارع فارسانی،امیرحسین فرهبد) [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 42-47]
 • توابع توزیع غیر ماکسولی بررسی امواج متناوب یون صوتی در پلاسمای الکترون – پوزیترون-یون با الکترونهای نافزونور و یونهای نسبیتی ضعیف(فروغ فرهادکیایی ) [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 40-50]
 • تیوب های انتقال موج بررسی پاشندگی در مدهای مختلف در تیوب های انتقال موج با ساختار موج آهسته سینوسی شکل(شهروز ساویز1 ، مجتبی شعبان2 و عبدالرحیم بهاروند3) [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 20-30]
 • توری موجبر آرایه ای ساخت یک لیزر ایتربیومی دو طول موجی تنظیم پذیر، با استفاده از یک AWG به عنوان گزینشکر طول موجی [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 19-25]
 • توری موجبر آرایه ای ساخت یک لیزر ایتربیومی دو طول موجی تنظیم پذیر، با استفاده از یک AWG به عنوان گزینشکر طول موجی (محمدرضا عبدالحسینی مقدم ) [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 11-17]
 • توکامک پیش بینی رفتار پلاسما به روش آماری (شروین سعادت*1، محمدرضا قلانی2، زینب لطیفی1) [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 35-42]
 • تولید هارمونیک دوم رابطه بین آمیختگی فاز و کانونی بودن پرتوهای گوسی در بهره تولید هارمونیک دوم با استفاده از محاسبات عددی(سید محمد حسین1، رحیم نادرعلی2) [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 9-15]
 • تولید هارمونیک های بالا هارمونیک های بالا با استفاده از تابش لیزر فمتو ثانیه بر روی پلاسمای چگال تولید شده از هدف جامد (رسول صدیقی بنابی ، فریبا فرزندی ارجمندی بناب) [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 44-50]

ج

 • جابجایی بازتابی سیستم کنترل دمای فلزات با استفاده از جابجایی بازتاب نور لیزر (مریم ذوقی) [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 31-37]
 • جاذب اشباع پذیر مدل سازی اثرات گسیل خود به خودی-تقویت شده و اثرات گرمایی دریک لیزر فیبری دو غلافی ایتربیومی درکارکرد کلیدزنی ناکنا (محمدرضا عبدالحسینی مقدم ، سیدرضا زارع کلاته، شریفه شاهی، حسین ثقفی فر) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 48-56]

چ

 • چاه پتانسیل متقارن بررسی اثر تابع ویژه در مقدار چشم داشتی کمیات فیزیکی یک ذره در یک چاه پتانسیل دوگانه متقارن (حسین گل نبی) [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 1-9]
 • چیرپ تولید تپ آتوثانیه توسط برهم کنش لیزر فمتوثانیه چیرپ شده با مولکول نیتروس اکساید (منفرد، محمد؛ ایرانی، الناز؛ صدیقی بنابی، رسول) [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 27-33]
 • چگالی حالت اثر یان - تلر روی تهی جای الماس [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 17-23]

ح

 • حالت پایه حالت پایه ی سیستم پادفرومغناطیس یک بعدی اسپین یک [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 6-10]
 • حالت های ضرب ماتریسی حالت پایه ی سیستم پادفرومغناطیس یک بعدی اسپین یک [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 6-10]
 • حساس سازی رنگی بهسازی خاصیت فتوکاتالیستی اکسید روی با استفاده از حساس سازی رنگی به کمک رنگدانه های طبیعی جهت تخریب آلایندگی فنل (سعادت، شروین*1، فرهادی، مرضیه2 ) [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 35-40]

خ

 • خنک‎سازی لیزر فیبری بررسی اثر دما بر عملکرد لیزرهای فیبری ( مریم ایلچی، پرویز پروین، امین بابازاده، احمد کامکار) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 32-40]
 • خواص الاستیکی و مغناطیسی مطالعه و بررسی خواص الاستیکی و مغناطیسی نیمه فلزات هویسلر کامل و (حسین قنبری ، امیر علی مسعودی ) [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 51-56]
 • خواص مکانیکی بررسی (DFT) خواص مکانیکی پروسکایت متیل آمونیوم استرانسیوم یدید(غزاله بقا1، دکتر منصور رضایی مرساق2، دکتر لاله فرهنگ متین3) [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 30-40]
 • خواص نوری بررسی خواص نوری نانولوله‌های کربنی چند جداره سنتز شده به روش مکانوترمال(سید اویس میرابوطالبی1، غلامحسین اکبری2، رضا میراحمدی باباحیدری3) [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 53-62]
 • خودفروشکست اپتیکی شکل‌دهی تپ‌های لیزرهای گازکربنیک با بهره‌گیری از خودفروشکست اپتیکی در هوا (صالحه بهشتی پور*، ابراهیم صفری ، عباس مجدآبادی، فاطمه رازقی ، مریم ایلچی، زهرا پورحسن‌نژاد، داود احدپور) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 40-48]
 • خوشه اثر یان - تلر روی تهی جای الماس [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 17-23]
 • خون‌سازگاری بهبود خون‌سازگاری غشاء پلی‌اترسولفون در اثر تابش با لیزر XeCl در محیط‌های هوا و آب(عادله هاشمی پناه مهرابادی1، هدیه پازکیان2 ، محمود ملاباشی1، مهدیه پازکیان3) [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 25-32]

د

 • دماسنجی سیستم کنترل دمای فلزات با استفاده از جابجایی بازتاب نور لیزر (مریم ذوقی) [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 31-37]
 • دینامیک مغناطش بررسی دینامیک مغناطش در بافت های مختلف بدن بر اساس تغییرات زمان واهلش [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 24-34]

ر

 • رابطه‌ی پاشندگی امواج TM رابطه‌ی پاشندگی امواج TMدر برهم‌کنش باریکه الکترونی نسبیتی با موج‌بر کانال یونی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 11-18]
 • رشد بلور رشد تک بلورYAG با دو آلاینده Ce+3 و Nd+ [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 57-63]
 • روی اکسید آلایش اکسید گرافن با اکسید روی (رضایی ، کیان ؛ کیمیاگر، سلیمه ) [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 50-60]
 • روش چکرالسکی بررسی تغییرات ضریب شکست میله لیزری نئودیمیم-یاگ با استفاده از روش تداخل سنجی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 41-47]
 • روش چکرالسکی رشد تک بلورYAG با دو آلاینده Ce+3 و Nd+ [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 57-63]
 • روش رانگ-کوتا مرتبه چهار تحلیل دینامیکی لیزر TEA CO2 با استفاده از مدل دینامیکی ارتعاشی-چرخشی 6 دمایی (رضا ترابی1*، حسین ثقفی فر1 و عزیزمراد کوشکی2 ) [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 30-37]
 • روش عددی اندازه‌گیری نمایه ضریب شکست میکروعدسی تخت با ضریب شکست تدریجی به روش عددی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 27-33]
 • روش مکانوترمال بررسی خواص نوری نانولوله‌های کربنی چند جداره سنتز شده به روش مکانوترمال(سید اویس میرابوطالبی1، غلامحسین اکبری2، رضا میراحمدی باباحیدری3) [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 53-62]
 • روش موج رونده مدل سازی اثرات گسیل خود به خودی-تقویت شده و اثرات گرمایی دریک لیزر فیبری دو غلافی ایتربیومی درکارکرد کلیدزنی ناکنا (محمدرضا عبدالحسینی مقدم ، سیدرضا زارع کلاته، شریفه شاهی، حسین ثقفی فر) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 48-56]
 • روش مونت کارلو روش شبیه سازی مونت کارلو در گرانش کوانتومی (دکتر امید جلیلی ) [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 49-51]
 • روکش آنالیز قرص‌های دارویی روکش‌دار با استفاده از بیناب نمایی فروشکست القایی لیزری (امیرحسین فرهادیان ، مائده ملایی اردستانی ، سید محمدرضا دربانی، مسعود کاوش تهرانی و محمدحسین کشاورز ) [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 41-46]

ز

 • زبری سطح بررسی مشخصه های اپتیکی لایه های نازک ZrO2 و TiO2 در راستای استفاده در قطعات لیزرهای پر توان [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 49-56]
 • زیرلایه آلومینیوم بهسازی خاصیت فتوکاتالیستی اکسید روی با استفاده از حساس سازی رنگی به کمک رنگدانه های طبیعی جهت تخریب آلایندگی فنل (سعادت، شروین*1، فرهادی، مرضیه2 ) [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 35-40]
 • زمان واهلش بررسی دینامیک مغناطش در بافت های مختلف بدن بر اساس تغییرات زمان واهلش [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 24-34]
 • زنجیره ی اسپینی حالت پایه ی سیستم پادفرومغناطیس یک بعدی اسپین یک [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 6-10]
 • زنون بررسی مدل غیر ایستا، در تخلیه الکتریکی (جرقه)‌، در آرگون و زنون [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 55-65]

س

 • سختی سطح همبستگی بین دمای پلاسمای القائیده لیزری و سختی سطح آلیاژهای فلزی با اعمال تصحیح اثر خودجذبی (زهرا رمضانیان *، سید جبار موسوی و ، سید محمدرضا دربانی، عبدالله اسلامی‌مجد) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 16-24]
 • سرطان معده استفاده از روش ترکیب طیف‌سنجی فروشکست القای لیزری و جرقه الکتریکی به‌منظور مطالعه‌ی بافت‌های سالم و سرطانی معده [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 11-17]
 • سیستم ترکیبی بررسی شفافیت القایی الکترومغناطیسی در یک سیستم ترکیبی نقطه کوانتومی کروی-نانو ذره فلزی با استفاده از نظریه مای [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 55-60]
 • سیستم های فتوولتاییک بررسی (DFT) خواص مکانیکی پروسکایت متیل آمونیوم استرانسیوم یدید(غزاله بقا1، دکتر منصور رضایی مرساق2، دکتر لاله فرهنگ متین3) [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 30-40]
 • سلول خورشیدی کاربرد فناوری پردازش لیزری ماده در تولید سلول‌های خورشیدی (داودعروجی1*، سوزان ذوالریاستین) [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 23-34]
 • سنتز نانولوله‌های کربنی بررسی خواص نوری نانولوله‌های کربنی چند جداره سنتز شده به روش مکانوترمال(سید اویس میرابوطالبی1، غلامحسین اکبری2، رضا میراحمدی باباحیدری3) [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 53-62]
 • سنجی فروشکست القایی لیزری آنالیز قرص‌های دارویی روکش‌دار با استفاده از بیناب نمایی فروشکست القایی لیزری (امیرحسین فرهادیان ، مائده ملایی اردستانی ، سید محمدرضا دربانی، مسعود کاوش تهرانی و محمدحسین کشاورز ) [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 41-46]

ش

 • شبکه عصبی مصنوعی جداسازی خودکار پلیمر PVC با استفاده از بیناب نمایی فروشکست القایی لیزری و شبکه عصبی LVQ (محمد وحید دستجردی ، محمود سلطان الکتابی) [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 23-30]
 • شتاب الکترون در میدان تپ لیزری مدولاسیون غیرخطی بسامد تپ لیزری برای شتاب بهینه الکترون در خلأ (مینا اخیانی، فاضل جهانگیری، محمد رضایی پندری، علیرضا نیکنام، رضا مسعودی) [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 50-58]
 • شرط براگ خواص اپتیکی کریستال فوتونیکی دی الکتریک تک بعدی شبه فلز ـ دی الکتریک (سمیه داودی1، مریم قشلاقی) [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 10-16]
 • شفافیت القایی الکترومغناطیسی بررسی شفافیت القایی الکترومغناطیسی در یک سیستم ترکیبی نقطه کوانتومی کروی-نانو ذره فلزی با استفاده از نظریه مای [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 55-60]

ص

 • صافی سطح روشی خودکار برای اندازه‌گیری صافی سطح قطعات نوری در تداخل سنجی [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 27-34]

ض

 • ضریب شکست تدریجی شبیه‌سازی انتشار پرتو گاوسی در دو میکروعدسی تخت با ضریب شکست تدریجی جفت شده ( مسعود کاوش تهرانی، رامین توفیق موالو) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 24-32]

ط

 • طراحی اپتیکی بررسی ساختار لیدار و ارائه یک مدل بهینه اپتیکی توسط نرم‌افزار شبیه ساز ZEMAX(سید علی حسینی مرادی1 ، رضا کشتکار زیارانی2) [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 45-52]
 • طیف سنجی استفاده از روش ترکیب طیف‌سنجی فروشکست القای لیزری و جرقه الکتریکی به‌منظور مطالعه‌ی بافت‌های سالم و سرطانی معده [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 11-17]
 • طیف‌سنجی فروشکست القایی لیزری همبستگی بین دمای پلاسمای القائیده لیزری و سختی سطح آلیاژهای فلزی با اعمال تصحیح اثر خودجذبی (زهرا رمضانیان *، سید جبار موسوی و ، سید محمدرضا دربانی، عبدالله اسلامی‌مجد) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 16-24]
 • طیف سنجی مادون قرمز بررسی حساسیت دستگاه طیف سنجی مادون قرمز نزدیک عملکردی (fNIRS) به تغییرات ضریب جذب در فانتوم مشابه بافت مغز انسان (مهرداد زارعی، صدرالدین محمود کلایه، محمد علی انصاری1*) [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 22-30]
 • طول پلانک بررسی اثر کمینه طول بر روی ترازهای لاندائو [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 1-5]
 • طول موج بررسی طول بهینه و مواد آلاییده شده در عملکرد تقویت کننده های فیبر نوری [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 46-55]

غ

 • غشاء پلی‌اترسولفون بهبود خون‌سازگاری غشاء پلی‌اترسولفون در اثر تابش با لیزر XeCl در محیط‌های هوا و آب(عادله هاشمی پناه مهرابادی1، هدیه پازکیان2 ، محمود ملاباشی1، مهدیه پازکیان3) [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 25-32]

ف

 • فاصله طول موجی ساخت یک لیزر ایتربیومی دو طول موجی تنظیم پذیر، با استفاده از یک AWG به عنوان گزینشکر طول موجی [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 19-25]
 • فاصله طول موجی ساخت یک لیزر ایتربیومی دو طول موجی تنظیم پذیر، با استفاده از یک AWG به عنوان گزینشکر طول موجی (محمدرضا عبدالحسینی مقدم ) [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 11-17]
 • فاصله کانونی شبیه‌سازی انتشار پرتو گاوسی در دو میکروعدسی تخت با ضریب شکست تدریجی جفت شده ( مسعود کاوش تهرانی، رامین توفیق موالو) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 24-32]
 • فانتوم مشابه بافت مغز انسان بررسی حساسیت دستگاه طیف سنجی مادون قرمز نزدیک عملکردی (fNIRS) به تغییرات ضریب جذب در فانتوم مشابه بافت مغز انسان (مهرداد زارعی، صدرالدین محمود کلایه، محمد علی انصاری1*) [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 22-30]
 • فیبر ایتربیم دو غلافی مدل سازی اثرات گسیل خود به خودی-تقویت شده و اثرات گرمایی دریک لیزر فیبری دو غلافی ایتربیومی درکارکرد کلیدزنی ناکنا (محمدرضا عبدالحسینی مقدم ، سیدرضا زارع کلاته، شریفه شاهی، حسین ثقفی فر) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 48-56]
 • فیبر نوری بررسی طول بهینه و مواد آلاییده شده در عملکرد تقویت کننده های فیبر نوری [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 46-55]
 • فیبر نوری دوغلافی اثر پهنای باند لیزر بر توان آستانه پدیده‌های غیرخطی در لیزرهای فیبری پرتوان [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 17-25]
 • فیبر نوری دوغلافی پراکندگی رامان القایی در لیزرهای فیبر نوری پرتوان (مریم ایلچی) [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 1-10]
 • فیبر نوری دوغلافی اثر پهنای باند لیزر بر توان آستانه پدیده‌های غیرخطی در لیزرهای فیبری پرتوان [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 60-70]
 • فرآیند بازیافت جداسازی خودکار پلیمر PVC با استفاده از بیناب نمایی فروشکست القایی لیزری و شبکه عصبی LVQ (محمد وحید دستجردی ، محمود سلطان الکتابی) [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 23-30]
 • فروشکست القایی لیزر کاربرد بیناب نمایی فروشکست القایی لیزری در آنالیز سرم خون و تشخیص دیابت (مهدی شمخانی*، مهسا قزلباش، سید محمد رضا دربانی، ابوالحسن مبشری ) [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 7-14]
 • فروشکست القایی لیزری آنالیز ماده‌ی انفجاری RDX با استفاده از بیناب‌نمایی‌های رامان، تبدیل فوریه‌ی زیرقرمز و فروشکست القایی لیزری (محمدجواد رنجکش1*، سیدجبار موسوی1، سیدمحمدرضا دربانی1 و حسین ثقفی‌فر1 ) [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 1-6]
 • فنل بهسازی خاصیت فتوکاتالیستی اکسید روی با استفاده از حساس سازی رنگی به کمک رنگدانه های طبیعی جهت تخریب آلایندگی فنل (سعادت، شروین*1، فرهادی، مرضیه2 ) [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 35-40]
 • فوتوکاتالیستی بهسازی خاصیت فتوکاتالیستی اکسید روی با استفاده از حساس سازی رنگی به کمک رنگدانه های طبیعی جهت تخریب آلایندگی فنل (سعادت، شروین*1، فرهادی، مرضیه2 ) [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 35-40]

ق

 • قرص‌های دارویی آنالیز قرص‌های دارویی روکش‌دار با استفاده از بیناب نمایی فروشکست القایی لیزری (امیرحسین فرهادیان ، مائده ملایی اردستانی ، سید محمدرضا دربانی، مسعود کاوش تهرانی و محمدحسین کشاورز ) [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 41-46]
 • قطبشگر طراحی و ساخت قطبشگر برای هارمونیک دوم لیزر Nd:YAG (هاشم حجتی راد ، محمدهادی ملکی ، مریم قشلاقی ، ایران حسین زاده) [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 25-30]
 • قفل شدگی مد طراحی و برپایی آزمایشگاهی لیزر پیکوثانیه نئودیمیوم یاگ دمش دیودی با SESAM (محمدجواد عشقی ، عباس مجدآبادی، عطااله کوهیان) [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 7-15]

ک

 • کاربرد لیزر در پزشکی اثرگرمایی برهم کنش لیزرالکساندریت بر بافت پوست (امیر کرود1، سید جلیل الدین فاطمی1 و علیرضا آقا جمالی2) [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 38-45]
 • کامپوزیت اکسید روی با اکسید گرافن آلایش اکسید گرافن با اکسید روی (رضایی ، کیان ؛ کیمیاگر، سلیمه ) [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 50-60]
 • کانال یونی رابطه‌ی پاشندگی امواج TMدر برهم‌کنش باریکه الکترونی نسبیتی با موج‌بر کانال یونی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 11-18]
 • کریستال فوتونیکی تک بعدی شبه فلز ـ دی الکتریک خواص اپتیکی کریستال فوتونیکی دی الکتریک تک بعدی شبه فلز ـ دی الکتریک (سمیه داودی1، مریم قشلاقی) [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 10-16]
 • کرومودینامیک کوانتومی نقش زیرگروه های گروه استثنایی E7 در محبوس شدگی (شهنوش رفیع بخش ، امیر شهلایی ) [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 10-20]
 • کیفیت اپتیکی مقایسه کیفیت میله های لیزری Ce,Nd:YAG آنیل شده در هوا و ازت (داود رزاقی*، جهانگیر حسنی بربران، مینا برادران ، محمد رضا غنی غراقی، غلامعلی کریملی) [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 47-53]
 • کمینه طول بررسی اثر کمینه طول بر روی ترازهای لاندائو [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 1-5]
 • کمینه طول اثر رمسور-تاون‌سند با استفاده از اصل عدم قطعیت تعمیم یافته با توان دوم تکانه (صدیقه میر ابوطالبی1 و زهره شهبازی2) [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 36-42]
 • کندگی لیزری فرآوری نانوذرات کربنی به روش کندگی لیزری در محیط خلاء (فاطمه کاظمی‎زاده ، رسول ملک‎فر ، پرویز پروین و صمد مومن بالله) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 8-16]
 • کنده کاری تاثیر پارامترهای تابش در میکروماشینکاری PMMA با لیزر Nd:YAG [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 43-48]
 • کوانتوم گرانشی اثر رمسور-تاون‌سند با استفاده از اصل عدم قطعیت تعمیم یافته با توان دوم تکانه (صدیقه میر ابوطالبی1 و زهره شهبازی2) [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 36-42]

گ

 • گداخت محصورسازی اینرسی بکارگیری تمام‌نگاری دیجیتال میکروسکوپی به منظور بررسی میکروبالن‌های پلیمری (مرضیه ولی اقبال1*، بهاره زارع فارسانی،امیرحسین فرهبد) [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 42-47]
 • گرافن آلایش اکسید گرافن با اکسید روی (رضایی ، کیان ؛ کیمیاگر، سلیمه ) [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 50-60]
 • گرانش کوانتومی بررسی اثر کمینه طول بر روی ترازهای لاندائو [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 1-5]
 • گرانش کوانتومی روش شبیه سازی مونت کارلو در گرانش کوانتومی (دکتر امید جلیلی ) [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 49-51]
 • گیرنده لیزری بررسی ساختار لیدار و ارائه یک مدل بهینه اپتیکی توسط نرم‌افزار شبیه ساز ZEMAX(سید علی حسینی مرادی1 ، رضا کشتکار زیارانی2) [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 45-52]
 • گوس- هانخن سیستم کنترل دمای فلزات با استفاده از جابجایی بازتاب نور لیزر (مریم ذوقی) [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 31-37]

ل

 • لایه های نازک بررسی مشخصه های اپتیکی لایه های نازک ZrO2 و TiO2 در راستای استفاده در قطعات لیزرهای پر توان [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 49-56]
 • لیدار بررسی ساختار لیدار و ارائه یک مدل بهینه اپتیکی توسط نرم‌افزار شبیه ساز ZEMAX(سید علی حسینی مرادی1 ، رضا کشتکار زیارانی2) [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 45-52]
 • لیزر تاثیر پارامترهای تابش در میکروماشینکاری PMMA با لیزر Nd:YAG [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 43-48]
 • لیزر بررسی ساختار لیدار و ارائه یک مدل بهینه اپتیکی توسط نرم‌افزار شبیه ساز ZEMAX(سید علی حسینی مرادی1 ، رضا کشتکار زیارانی2) [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 45-52]
 • لیزر Nd:YAG طراحی و ساخت قطبشگر برای هارمونیک دوم لیزر Nd:YAG (هاشم حجتی راد ، محمدهادی ملکی ، مریم قشلاقی ، ایران حسین زاده) [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 25-30]
 • لیزر Nd:YAG اثر پرتودهی لیزر برساختار سطح و خواص اپتیکی آلیاژ فلزی آمورف‌ (مرضیه ولی اقبال، دکتر بابک ژاله، دکتر محمدجواد ترکمنی و دکتر صفدر حبیبی) [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 11-18]
 • لیزر اگزایمر زنون کلراید بهبود خون‌سازگاری غشاء پلی‌اترسولفون در اثر تابش با لیزر XeCl در محیط‌های هوا و آب(عادله هاشمی پناه مهرابادی1، هدیه پازکیان2 ، محمود ملاباشی1، مهدیه پازکیان3) [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 25-32]
 • لیزرالکساندریت اثرگرمایی برهم کنش لیزرالکساندریت بر بافت پوست (امیر کرود1، سید جلیل الدین فاطمی1 و علیرضا آقا جمالی2) [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 38-45]
 • لیزر پرتو ایکس نرم شبیه سازی محیط فعال پلاسمایی لیزر پرتو ایکس نرم آهن شبه‌نئون (غزاله غنی مقدم*، امیرحسین فرهبد) [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 18-26]
 • لیزر پر توان پالسی هارمونیک های بالا با استفاده از تابش لیزر فمتو ثانیه بر روی پلاسمای چگال تولید شده از هدف جامد (رسول صدیقی بنابی ، فریبا فرزندی ارجمندی بناب) [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 44-50]
 • لیزر پیوسته طراحی و برپایی آزمایشگاهی لیزر نئودیمیوم یاگ دمش از انتها با تشدیدگر تاشو ( محمدجواد عشقی، عباس مجدآبادی، رضا گودرزی و مسعود صباغی) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 1-8]
 • لیزر دیسک نازک تولید باریکه‌های غیر پراشی در پیکربندی لیزر دیسک نازک (اردوان آل ناصر* ، رضا آقبلاغی ) [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 15-22]
 • لیزر دیودی ساخت و ارزیابی دستگاه تراز لیزر دوار با قابلیت جذب نوسانات محیطی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 49-54]
 • لیزر فیبری شبیه‌سازی پراکندگی رامان القایی در لیزر فیبری پرتوان دوغلافی آلائیده با ایتربیوم (مسلم جوادی منش، مهدی قائد رحمتی، جعفر بختیار شوهانی، جلال جلالی، مجتبی رحیمی، هادی نوذری و محمد هاشمی) [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 55-61]
 • لیزر فمتو ثانیه تولید تپ آتوثانیه توسط برهم کنش لیزر فمتوثانیه چیرپ شده با مولکول نیتروس اکساید (منفرد، محمد؛ ایرانی، الناز؛ صدیقی بنابی، رسول) [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 27-33]
 • لیزر گازی ساخت تراشه میکروشاره با میکروماشین‌کاری لیزری [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 35-41]
 • لیزر نیمه‌هادی مطالعه‌ی وابستگی امواج خروشان در لیزر نیمه هادی تزریق نوری به نویزهای محیط [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 19-25]
 • لیزر نیمه‌هادی و پمپ مربعی کنترل امواج خروشان در یک لیزر نیم‌رسانای تزریق نوری با مدولاسیون مربعی دامنه‌ی پمپ (معصومه زکی و سید مهدی حسینی ) [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 17-22]
 • لیزر نئودیمیوم یاگ طراحی و برپایی آزمایشگاهی لیزر پیکوثانیه نئودیمیوم یاگ دمش دیودی با SESAM (محمدجواد عشقی ، عباس مجدآبادی، عطااله کوهیان) [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 7-15]
 • لیزر نئودیمیوم یاگ پیوسته طراحی و برپایی آزمایشگاهی لیزر نئودیمیوم یاگ دمش از انتها با تشدیدگر تاشو ( محمدجواد عشقی، عباس مجدآبادی، رضا گودرزی و مسعود صباغی) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 1-8]
 • لیزرهای فیبری ایتربیومی دو طول موجی ساخت یک لیزر ایتربیومی دو طول موجی تنظیم پذیر، با استفاده از یک AWG به عنوان گزینشکر طول موجی [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 19-25]
 • لیزرهای فیبری ایتربیومی دو طول موجی ساخت یک لیزر ایتربیومی دو طول موجی تنظیم پذیر، با استفاده از یک AWG به عنوان گزینشکر طول موجی (محمدرضا عبدالحسینی مقدم ) [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 11-17]
 • لیزرهای کرایوژنیک بررسی اثر دما بر عملکرد لیزرهای فیبری ( مریم ایلچی، پرویز پروین، امین بابازاده، احمد کامکار) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 32-40]
 • لیزرهای گازکربنیک فشار اتمسفری شکل‌دهی تپ‌های لیزرهای گازکربنیک با بهره‌گیری از خودفروشکست اپتیکی در هوا (صالحه بهشتی پور*، ابراهیم صفری ، عباس مجدآبادی، فاطمه رازقی ، مریم ایلچی، زهرا پورحسن‌نژاد، داود احدپور) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 40-48]

م

 • متیل آمونیوم استرانسیوم یدید بررسی (DFT) خواص مکانیکی پروسکایت متیل آمونیوم استرانسیوم یدید(غزاله بقا1، دکتر منصور رضایی مرساق2، دکتر لاله فرهنگ متین3) [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 30-40]
 • مثلت بندی روش شبیه سازی مونت کارلو در گرانش کوانتومی (دکتر امید جلیلی ) [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 49-51]
 • محاسبات عددی رابطه بین آمیختگی فاز و کانونی بودن پرتوهای گوسی در بهره تولید هارمونیک دوم با استفاده از محاسبات عددی(سید محمد حسین1، رحیم نادرعلی2) [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 9-15]
 • محبوس شدگی نقش زیرگروه های گروه استثنایی E7 در محبوس شدگی (شهنوش رفیع بخش ، امیر شهلایی ) [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 10-20]
 • محیط فعال پلاسمایی شبیه سازی محیط فعال پلاسمایی لیزر پرتو ایکس نرم آهن شبه‌نئون (غزاله غنی مقدم*، امیرحسین فرهبد) [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 18-26]
 • مخلوط اتیلن گلیکول-یخ خشک بررسی اثر دما بر عملکرد لیزرهای فیبری ( مریم ایلچی، پرویز پروین، امین بابازاده، احمد کامکار) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 32-40]
 • مدل پادفرومغناطیس حالت پایه ی سیستم پادفرومغناطیس یک بعدی اسپین یک [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 6-10]
 • مدل دینامیکی ارتعاشی-چرخشی تحلیل دینامیکی لیزر TEA CO2 با استفاده از مدل دینامیکی ارتعاشی-چرخشی 6 دمایی (رضا ترابی1*، حسین ثقفی فر1 و عزیزمراد کوشکی2 ) [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 30-37]
 • مدل ساختار ناحیه ای خلاء نقش زیرگروه های گروه استثنایی E7 در محبوس شدگی (شهنوش رفیع بخش ، امیر شهلایی ) [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 10-20]
 • مدل های پدیده شناختی نقش زیرگروه های گروه استثنایی E7 در محبوس شدگی (شهنوش رفیع بخش ، امیر شهلایی ) [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 10-20]
 • مدل ورتکس مرکزی پهن نقش زیرگروه های گروه استثنایی E7 در محبوس شدگی (شهنوش رفیع بخش ، امیر شهلایی ) [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 10-20]
 • مدولاسیون غیرخطی فرکانس مدولاسیون غیرخطی بسامد تپ لیزری برای شتاب بهینه الکترون در خلأ (مینا اخیانی، فاضل جهانگیری، محمد رضایی پندری، علیرضا نیکنام، رضا مسعودی) [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 50-58]
 • معادله یKdV بررسی امواج متناوب یون صوتی در پلاسمای الکترون – پوزیترون-یون با الکترونهای نافزونور و یونهای نسبیتی ضعیف(فروغ فرهادکیایی ) [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 40-50]
 • معادله پاشندگی بررسی پاشندگی در مدهای مختلف در تیوب های انتقال موج با ساختار موج آهسته سینوسی شکل(شهروز ساویز1 ، مجتبی شعبان2 و عبدالرحیم بهاروند3) [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 20-30]
 • معادله خودسازگار فرنل-هویگنس تولید باریکه‌های غیر پراشی در پیکربندی لیزر دیسک نازک (اردوان آل ناصر* ، رضا آقبلاغی ) [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 15-22]
 • معادله شرودینگر بررسی اثر تابع ویژه در مقدار چشم داشتی کمیات فیزیکی یک ذره در یک چاه پتانسیل دوگانه متقارن (حسین گل نبی) [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 1-9]
 • مقادیر چشم داشتی بررسی اثر تابع ویژه در مقدار چشم داشتی کمیات فیزیکی یک ذره در یک چاه پتانسیل دوگانه متقارن (حسین گل نبی) [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 1-9]
 • مکانیک کوانتومی بررسی اثر تابع ویژه در مقدار چشم داشتی کمیات فیزیکی یک ذره در یک چاه پتانسیل دوگانه متقارن (حسین گل نبی) [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 1-9]
 • میکروسکوپی آپودیزه کردن گشودگی در میکروسکوپی به روش تمام‌نگاری دیجیتال [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 11-17]
 • میکروسکوپی تمام‌نگاشتی آپودیزه کردن گشودگی در میکروسکوپی به روش تمام‌نگاری دیجیتال [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 11-17]
 • میکروعدسی اندازه‌گیری نمایه ضریب شکست میکروعدسی تخت با ضریب شکست تدریجی به روش عددی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 27-33]
 • میکروعدسی شبیه‌سازی انتشار پرتو گاوسی در دو میکروعدسی تخت با ضریب شکست تدریجی جفت شده ( مسعود کاوش تهرانی، رامین توفیق موالو) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 24-32]
 • میکرو ماشینکاری تاثیر پارامترهای تابش در میکروماشینکاری PMMA با لیزر Nd:YAG [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 43-48]
 • میله لیزری مقایسه کیفیت میله های لیزری Ce,Nd:YAG آنیل شده در هوا و ازت (داود رزاقی*، جهانگیر حسنی بربران، مینا برادران ، محمد رضا غنی غراقی، غلامعلی کریملی) [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 47-53]
 • موی سر تشخیص اعتیاد با استفاده از بیناب‌نمایی فروشکست القایی لیزری و روش آنالیز تفکیکی حداقل مربعات جزئی (زهرا درخشان زاده*،محمد وحید دستجردی، سید جبار موسوی، حسن رنجبرعسکری، سید محمدرضا دربانی) [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 35-40]

ن

 • ناپایداری های پلاسما پیش بینی رفتار پلاسما به روش آماری (شروین سعادت*1، محمدرضا قلانی2، زینب لطیفی1) [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 35-42]
 • نانوذرات کربنی فرآوری نانوذرات کربنی به روش کندگی لیزری در محیط خلاء (فاطمه کاظمی‎زاده ، رسول ملک‎فر ، پرویز پروین و صمد مومن بالله) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 8-16]
 • نانوذره فلزی بررسی شفافیت القایی الکترومغناطیسی در یک سیستم ترکیبی نقطه کوانتومی کروی-نانو ذره فلزی با استفاده از نظریه مای [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 55-60]
 • نانوصفحات نقره تولید نانولوله‌های دی‌اکسید تیتانیوم به روش آندایز و ایجاد نانو صفحات نقره عمود بر سطح با ضخامت‌های متفاوت بر روی آن‌ها به روش الکتروانباشت تپ AC(سعید به‌آئین 1، مرضیه آسوده1، راضیه خاکی2) [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 19-22]
 • نانولوله‌های دی‌اکسید تیتانیوم تولید نانولوله‌های دی‌اکسید تیتانیوم به روش آندایز و ایجاد نانو صفحات نقره عمود بر سطح با ضخامت‌های متفاوت بر روی آن‌ها به روش الکتروانباشت تپ AC(سعید به‌آئین 1، مرضیه آسوده1، راضیه خاکی2) [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 19-22]
 • نانولوله‌های کربنی چند جداره بررسی خواص نوری نانولوله‌های کربنی چند جداره سنتز شده به روش مکانوترمال(سید اویس میرابوطالبی1، غلامحسین اکبری2، رضا میراحمدی باباحیدری3) [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 53-62]
 • نیتروژن مایع بررسی اثر دما بر عملکرد لیزرهای فیبری ( مریم ایلچی، پرویز پروین، امین بابازاده، احمد کامکار) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 32-40]
 • نیتروس اکساید تولید تپ آتوثانیه توسط برهم کنش لیزر فمتوثانیه چیرپ شده با مولکول نیتروس اکساید (منفرد، محمد؛ ایرانی، الناز؛ صدیقی بنابی، رسول) [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 27-33]
 • نرخ رشد رابطه‌ی پاشندگی امواج TMدر برهم‌کنش باریکه الکترونی نسبیتی با موج‌بر کانال یونی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 11-18]
 • نرم افزار بررسی اثر تابع ویژه در مقدار چشم داشتی کمیات فیزیکی یک ذره در یک چاه پتانسیل دوگانه متقارن (حسین گل نبی) [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 1-9]
 • نرم‌افزار ZEMAX بررسی ساختار لیدار و ارائه یک مدل بهینه اپتیکی توسط نرم‌افزار شبیه ساز ZEMAX(سید علی حسینی مرادی1 ، رضا کشتکار زیارانی2) [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 45-52]
 • نظریه تابعی چگالی اثر یان - تلر روی تهی جای الماس [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 17-23]
 • نظریه تابعی چگالی مطالعه و بررسی خواص الاستیکی و مغناطیسی نیمه فلزات هویسلر کامل و (حسین قنبری ، امیر علی مسعودی ) [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 51-56]
 • نظریه مای بررسی شفافیت القایی الکترومغناطیسی در یک سیستم ترکیبی نقطه کوانتومی کروی-نانو ذره فلزی با استفاده از نظریه مای [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 55-60]
 • نقطه کوانتومی کروی بررسی شفافیت القایی الکترومغناطیسی در یک سیستم ترکیبی نقطه کوانتومی کروی-نانو ذره فلزی با استفاده از نظریه مای [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 55-60]
 • نمایه ضریب شکست تدریجی اندازه‌گیری نمایه ضریب شکست میکروعدسی تخت با ضریب شکست تدریجی به روش عددی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 27-33]
 • نوارهای تداخلی روشی خودکار برای اندازه‌گیری صافی سطح قطعات نوری در تداخل سنجی [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 27-34]
 • نور قطبیده خطی سیستم کنترل دمای فلزات با استفاده از جابجایی بازتاب نور لیزر (مریم ذوقی) [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 31-37]
 • نوسانات طولی الکترواستاتیک پلاسما محاسبه آهنگ رشد پراکندگی رامان غیر خطی در برهمکنش لیزر با پلاسمای مغناطیسی کم چگال (سید ابوالفضل قاسمی1 ، مهران اکبری سرابی2 ، منصور رضایی مرساق2) [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 1-7]

ه

 • هارمونیک های مراتب بالا تولید تپ آتوثانیه توسط برهم کنش لیزر فمتوثانیه چیرپ شده با مولکول نیتروس اکساید (منفرد، محمد؛ ایرانی، الناز؛ صدیقی بنابی، رسول) [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 27-33]
 • هدایت گرمایی بررسی مشخصه های اپتیکی لایه های نازک ZrO2 و TiO2 در راستای استفاده در قطعات لیزرهای پر توان [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 49-56]
 • هماهنگ دوم طراحی و ساخت قطبشگر برای هارمونیک دوم لیزر Nd:YAG (هاشم حجتی راد ، محمدهادی ملکی ، مریم قشلاقی ، ایران حسین زاده) [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 25-30]

ی

 • یخ خشک ساچمه‎ای بررسی اثر دما بر عملکرد لیزرهای فیبری ( مریم ایلچی، پرویز پروین، امین بابازاده، احمد کامکار) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 32-40]
 • یون آهن شبه نئون شبیه سازی محیط فعال پلاسمایی لیزر پرتو ایکس نرم آهن شبه‌نئون (غزاله غنی مقدم*، امیرحسین فرهبد) [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 18-26]
 • یونهای نسبیتی ضعیف بررسی امواج متناوب یون صوتی در پلاسمای الکترون – پوزیترون-یون با الکترونهای نافزونور و یونهای نسبیتی ضعیف(فروغ فرهادکیایی ) [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 40-50]