چهارمین کنفرانس لیزر و کاربردهای آن

چهارمین کنفرانس لیزر و کاربردهای آن با همکاری سازمان انرژی اتمی و دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ 12 و 13 آبان ماه 1395 در دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک با حضور استادان به نام  و فرهیخته و دانشجویان و پژوهشگران گرانقدر برگزار گردید. به امید خدا در پنج شماره ویژه مقاله های برتر کنفرانس در فصل نامه فیزیک اتمی- مولکولی به چاپ خواهد رسید.