برگزاری جلسه هیئت تحریریه فصل نامه فیزیک اتمی و مولکولی

برگزاری جلسه هیئت تحریریه فصل نامه فیزیک اتمی و مولکولی

با ذکر نام و یاد خدا

در تاریخ نهم دی ماه 1395، جلسه هم اندیشی با حضور مدیریت محترم مسئول، سردبیر گرامی و همچنین اعضای محترم  هیئت تحریریه با محوریت کیفی سازی و ارتقا بخشی روز افزون محتوی علمی-پژوهشی فصل نامه فیزیک اتمی و مولکولی به مدت بیش از سه ساعت برگزار گردید و تصمیمات ارزنده ای در این جلسه اتخاذ گردید. همچنین از دبیر محترم  چهارمین کنفرانس لیزر و کاربردهای آن، جناب آقای دکتر جلوانی و سرکار خانم ویسی و دیگر همکارانشان در سازمان انرژی اتمی به دلیل همکاری و هماهنگی در  انتخاب مقالات برگزیده جهت چاپ در فصل نامه، تشکر و قدردانی شد. شایان ذکر است که مقالات برگزیده این کنفرانس به صورت بسط داده شده مجدد مورد داوری قرار گرفت و در شمارههای وبژه 23 الی 27 به چاپ خواهد رسید.

با تشکر از توجه شما

مدیر داخلی مجله

دکتر فرهنگ متین