بالاگذاری شماره جدید فصل نامه فیزیک اتمی و مولکولی

با سلام و احترام

به اطلاع پژوهشگران و اساتید محترم می رساند که شماره 28 پاییز 1395  در روی سایت برای دسترسی شما گرامیان قرار گرفت.

با سپاس

مدیر داخلی مجله