آغاز فعالیت مجله فیزیک اتمی مولکولی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال به صورت دوفصلنامه

با سلام و احترام

خدمت اساتید، محققین و دانشجویان گرانقدر

به استحضار می رساند مجله فیزیک اتمی مولکولی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال به صورت دوفصلنامه از ابتدای 97 فعالیت پژوهشی خود را ادامه خواهد داد و شمارگان جدید فصلنامه 34 الی 38 در حال تنظیم و چاپ هستند.    با تشکر